Kerapor blokeliai


Kerapor

Kerapor blokeliai 

natūralus mineralinis, ekologiškai švarus produktas, gautas naudojant natūralias žaliavas ir paprastą gamybos technologiją.

Kerapor blokelių sidėtis

Žaliavų pagrindas molis – įvairių mineralų (kaolinito, montmorilonito, hidrožėručių, nontronito) ir kristalinių uolienų irimo produktas, kasamas 3-11 m žemės gylyje. Drėkinant molį vandeniu, jis virsta plastiška molio tešla, iš kurios formuojami įvairūs gaminiai. Džiovinant kietėja, kaitinant iki 700 oC netenka kristalinio vandens ir praranda savo plastiškumą. Degant 950 oC temperatūroje (kuras – medžio pjuvenos) vyksta sudėtingi cheminiai-mineraloginiai medžiagos pakitimai: kai kurios molio sudedamosios dalys pradeda lydytis, skystoji dalis „suriša“ atskirus grūdelius ir viskas

Kerapor blokeliai Roku keramika

Kerapor blokeliai Roku keramika

sutvirtėja, tankėja ir sumažėja tūris. Struktūros pagerinimui naudojami priedai: natūralus smėlis, sumaltos gaminių duženos, medžio pjuvenos arba durpės. Smėlis nesilydo, tik sumažina gaminių susitraukimą, sudarydamas keraminės masės karkasą. Medžio  pjuvenos arba durpės išdega, palikdamos oro pūsleles – mikroporas, todėl keraminės masės struktūra yra visiškai artima medienos struktūrai.Medis – žemė (molis, smėlis) – vanduo – oras – gamtiniai šaltiniai, savaime patvirtinantys ir produkto ekologiškumą.

Pagaminti Kerapor blokeliai konstrukcija suskaido medžiagą į daugybę sluoksnių, porų, pertvarėlių ir sienelių, o ramus oras tuštumose ir porose –geriausias ir sveikiausias šilumos laikytojas. Sveikas namas skaitomas tas, kurio sienos akumuliuoja šilumą, t. y. vyksta natūralus vėdinimas per poringą sienų medžiagą. Tokius namus, artėjant žiemai, galima pradėti šildyti 2 savaitėm vėliau, o pavasarį šildymo sezoną užbaigti 2 savaitėm anksčiau, nes keraminių blokų mūras yra inertinė medžiaga.

Keraminių blokų mūras palankiai veikia žmogaus organizmą, garantuoja gyventojams sveiką aplinką, harmoningai įsilieja į jų gyvenimą, tarsi priartindamas statinius prie natūralios gamtos ir neišskiria žmogaus organizmui jokių pavojingų medžiagų.

Namų sienų konstrukcijos iš blokų Kerapor blokeliai

Sienų konstrukcijos yra trijų tipų: vienasluoksnėsdvisluoksnėstrisluoksnės.

Vienasluoksnės mūro sienos yra tokios, kurioms nereikia būtinos šiluminės varžos, arba kai konstrukcinės medžiagos varža yra pakankama. Tokios sienos tinka buitinėms ir pagalbinėms patalpoms, ūkiniams pastatams ir garažams, kur reikalinga ne žemesnė kaip 4 °C temperatūra. Blokai gali būti tinkuojami, dengiami dailylentėmis,

blokeliai

blokeliai

stogas turi būti nuleistas, kad ant sienos mažiau pakliūtų arba visai nepakliūtų lietaus. Vienasluoksnei sienai tinka blokas KS40+D2 su pusiniu bloku KS40/2+D2 ir KS30+D2 su pusiniu KS30/2+D2. Jų varža Rw atitinkamai yra 2,32 m2K/W ir 1,69 m2K/W.

Dvisluoksnėje mūro sienoje termoizoliacinė medžiaga tvirtinama prie laikančiojo mūro ir toliau tinkuojama pagal technologines schemas. Tinkas parenkamas toks, kad siena “alsuotų” ir vyktų normali oro ir vandens garų kaita per sienos konstrukciją.

Trisluoksnė mūro konstrukcija su Kerapor blokeliais  vadinama tada, kai yra laikantis mūras, prie kurio pritvirtinta termoizoliacinė medžiaga, oro tarpas ir apdailinis mūras. Laikantysis ir apdailinis mūro sluoksniai vienas su kitu tvirtinami stikloplasčiais arba metaliniais ryšiais. Išorinės mūro apdailos sienos yra patikimos ir kokybiškos tuomet, kai vėdinama per oro tarpą, kuris rekomenduojamas iki 40 mm. Tokia siena vėdinasi iš dviejų pusių, todėl greičiau pasišalina atmosferinė drėgmė, suintensyvėja garavimas nuo medžiagų paviršių, sumažėja iš patalpos besiskverbiančios drėgmės (garų) kiekis. Vandens garai keramikoje Kerapor blokeliuose juda labai lėtai, tačiau per ilgesnį laiką susikaupia didesnis drėgmės kiekis, kuris gali pakenkti pačiai konstrukcijai arba patalpų mikroklimatui. Drėgmė kondensuojasi, kai vandens garų koncentracija medžiagos porose pasiekia maksimalią ribą, kuri priklauso nuo temperatūros. Termoizoliacinės medžiagos praleidžia vandens garus, todėl kondensacija vyksta jų išoriniame sluoksnyje.  Viskas išgaruoja per ventiliacines dėžutes arba drenažines angas, kurios išdėstomos pirmoje apdailinio mūro eilėje (maždaug kas 1 m) arba paliekama skiediniu neužpildyta vertikali siūlė tarp plytų. Pastatams iki 2-jų aukštų dėžutės išdėstomos ir viršutinėje mūro eilėje.

Kerapor blokeliai

kerapor blokeliai

kerapor blokeliai

Labai svarbu teisingai apskaičiuoti sienos šiluminę varžą, įvertinant visus sienos medžiagas eksplotacijos metu veikianèius faktorius – aplinkos temperatūtą, drėgnį, vidinę konvekciją ir kitus. Pastatų sienų šiluminės varžos norminės ir leistinosios vertės pateiktos STR2.05.01/2005 “Pastatų atitvarų šiluminė technika”. Šio reglamento prieduose pateikti šilumos perdavimo per pastato atitvaras skaičiavimo metodai, statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės, pastatų atitvarų projektavimo pavyzdžiai. Detaliai pateikiamas išorinių atitvarų drėgminės būklės įvertinimas. Atitvaros (t.y. pastato elementai, skiriantys patalpas nuo išorės, kai temperatūrų skirtumas abiejose pusėse didsenis negu 3 °C) turi būti suprojektuotos taip, kad šaltuoju metu laiku susikaupusi drėgmė išgaruotų šiltuoju metu, kad nebūtų pelėsių augimo ant vidinio paviršiaus rizikos. Pelėsių augimą įtakoja kiekvieno sienos elemento kokybė šiluminiu atžvilgiu, t.y. šiluminiai tilteliai, geometrija, vidinio paviršiaus varža. Šiuo atžvilgiu keraminiu blokų Kerapor pati konstrukcija (poros ir tuštumos) ir stambumas (į 1 m2 telpa 10-13 vnt.) gerina sienos šilumines savybes.

Jeigu pastatas nekokybiškai apšiltintas arba visai neapšiltintas, lauko siena atšąla ir net gerai šildomose patalpose, nuo sienų jaučiamas šaltis, sienos drėgsta, pelyja, praranda vaizdą.

Norint įvertinti išorinių atitvarų drėgminę būklę reikia išnagrinėti daug faktorių: medžiagų ir gaminių savybes, klimato sąlygas, apibūdinančias statinio vietovę bei vidutinius mėnesių klimato duomenis, temperatūras, t.y. išorės oro ir vidaus temperatūrą, priklausomai nuo patalpų paskirties. Būtinas faktorius – drėgminės sąlygos, t.y. išorės ir vidaus oro drėgnis, grunto drėgminės sąlygos, paviršių šiluminės varžos (išorės ir vidaus), atskirai įvertinat įstiklintus paviršius

Gamintojas: www.rokukeramika.lt